Satelity APK For Android Smartphones

Satelity APK For Android Smartphones

(55)Apps, Tools

Description of Satelity

Pokud vlastníte satelitní přijímač bez funkce FastScan, jistě jste se setkali s nutností přeladění přijímače na nové nebo akutalizované transpordéry. S počtem přidávaných programů se však zvyšuje i šance, že bude nutné provádět přeladění častěji. Pokud to tedy Váš přístroj neumí automaticky, musíte si sednout k internetu a požadované specifikace nalézt ručně. Díky této aplikaci však budete mít veškeré aktuální údaje stále u sebe a nové údaje pak už nemusíte nikde hledat. Aplikace využívá jen datové připojení, které je pro její běh nutné. Využíváme dat serveru www.parabola.cz a www.digitalnitelevize.cz.

Aplikace vyžaduje následující oprávnění:
– vypnutí zámku obrazovky
– vyhledání účtů v zařízení
– přijímání dat z internetu
– úplný přístup k síti
– zobrazování síťových připojení

Tato oprávnění jsou nezbytně nutná k běhu aplikace a oprávnění můžete kdykoli odmítnout (je však možné, že některá část aplikace nebude funkční). V průběhu práce s aplikací nejsou odesílána žádná osobní data a nutná data jsou využívána jen v okamžiku zpracování. Pokud máte jakékoli další dotazy ohledně oprávnění či Vám není něco jasné, napište nám na e-mail.
If you own a satellite receiver without function FastScan, surely you’ve encountered with the need to retune receivers to new or akutalizované transponders. With the added number of programs, but also increases the chances that it will be necessary to carry out more frequent realignment. So if your device can not automatically, you have to sit on the internet and find the required specifications manually. With this app, you will have all the current information always with you and the new data then you need not look anywhere. The app uses a data connection that is needed for the run. We use the data server www.parabola.cz and www.digitalnitelevize.cz.

The application requires the following permissions:
– Off screen lock
– Find accounts on the device
– Receiving data from the Internet
– Full network access
– View network connections

These permissions are absolutely necessary to run applications and authorizations can always reject (it is possible that some part of the application will not work). When working with applications not sent any personal data and the required data is used only at the time of processing. If you have any further questions regarding permission or you something is not clear, write us an e-mail.
– odebrán poskytovatel Voľná Telka/Plustelka
– opravena ikona oznámení zobrazovaná na některých zařízeních
– aktualizován překlad

App Information of Satelity

App Name Satelity
Package Name appinventor.ai_betacart.Satelity
Version 5.9.2
Rating ( 55 )
Size 3.7 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2017-10-15
Installs 10,000+
Category Apps, Tools
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *