Mit Efterværn APK For Android Smartphones

Mit Efterværn APK For Android Smartphones

Description of Mit Efterværn

Applikationen er en ‘hjælp til selvhjælps’ app der har til formål at supplere den socialt faglige indsats efterværn, jf. Serviceloven §76.

Applikationen forventes ikke at kunne erstatte efterværn, men er tænkt som en hjælp og vejledning til anbragte og tidligere anbragte unge, i vejen til et selvstændigt voksenliv.

Du kan blandt andet finde oplysninger om hvad efterværn er, hvad det kan gøre for dig og om dine rettigheder.

Yderligere kan du finde hjælp til blandt andet:
– Din første flytning
– Boligsikring
– Forsikringer
– Rengøring
– Uddannelseshjælp
– Studievejledning
– En bedre søvn og meget mere.

Nyt!
– Påmindelse om medicin
– Hjælp til elektronisk læge konsultation
The application is a ‘help for self-help’ app designed to supplement the social care efforts for protection, see. Service Act §76.

The application is not expected to be able to replace after-care, but is intended as a help and guidance placed and previously placed young people in the road to independent adulthood.

You can among other things find information about what after-care is what it can do for you and your rights.

Further you can find help among other things:
– Your first movement
– Rent subsidy
– Insurances
– Cleaning
– Education Help
– Study
– A better sleep and more.

New!
– Reminder of medicine
– Help for electronic medical consultation
I hovedmenuen er fanen ‘Andre apps’ tilføjet, som løbende vil blive opdateret med henvisninger til andre relevante hjælp til selvhjælps apps. Blandt andet kan du nu læse mere om app’en Udsat i Danmark.

App Information of Mit Efterværn

App Name Mit Efterværn
Package Name appinventor.ai_ibarfr16.Eftervern1
Version 2.5
Rating ( 2 )
Size
Requirement 1.6 and up
Updated 2017-09-20
Installs 100+
Category Apps, Lifestyle
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *