Kódex kánonického práva APK For Android Smartphones

Kódex kánonického práva APK For Android Smartphones

Description of Kódex kánonického práva

Kódex kánonického práva (lat. Codex iuris canonici) je systematický súbor cirkevného práva rímskokatolíckej cirkvi.
Prvýkrát bol vydaný v roku 1917 pápežom Benediktom XV.
Nové prepracované vydanie, ktoré zohľadňuje zmeny po Druhom vatikánskom koncile, vstúpilo do platnosti v roku 1983 za pápeža Jána Pavla II.
Pendantom pre východné katolícke cirkvi je Kódex kánonov východných cirkví.

Všetky texty sú prístupné off-line a sú prevzaté z nasledovného zdroja:
© Dokumenty Katolíckej Cirkvi
https://dkc.kbs.sk/
Code of Canon Law (lat. Code of Canon Law) is a systematic set of canon law of the Roman Catholic Church.
It was first issued in 1917 by Pope Benedict XV.
The new revised edition, which takes into account changes after Vatican II, came into force in 1983, Pope John Paul II.
Counterpart of the Eastern Catholic Churches, the Code of Canons of the Eastern Churches.

All texts are available off-line and are taken from the following sources:
© Documents of the Catholic Church
https://dkc.kbs.sk/
– update

App Information of Kódex kánonického práva

App Name Kódex kánonického práva
Package Name appinventor.ai_katarinatroksiarova.Kodex
Version 2.9
Rating ( 8 )
Size 4.1 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2018-08-10
Installs 1,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *