e-Qawaid Fiqhiyyah APK For Android Smartphones

e-Qawaid Fiqhiyyah APK For Android Smartphones

Description of e-Qawaid Fiqhiyyah

Inovasi e-QAWAID FIQHIYYAH ini dibangunkan bagi memberi nilai tambah yang berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) khususnya pembelajaran yang menggunakan pelbagai peralatan pintar dan gajet yang popular ketika ini. Ia menggunakan gabungan beberapa perisian seperti App Maker For Android, Paint dan Google Drive untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik dan inovatif. Aplikasi ini adalah berasaskan konsep e-Learning yang merupakan suatu konsep yang sedang berkembang dalam proses PdP dewasa ini. Ia menekankan kepada keupayaan untuk memudah alih proses pembelajaran tanpa terikat kepada lokasi fizikal proses pembelajaran berlaku. Dengan kata lain, proses pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana sahaja dan bukannya di kelas semata-mata.

App Information of e-Qawaid Fiqhiyyah

App Name e-Qawaid Fiqhiyyah
Package Name appinventor.ai_kayyis.QawaidFiqhiah
Version 1.0
Rating ( 1 )
Size
Requirement 1.6 and up
Updated 2016-05-09
Installs 100+
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *