Aves do esteiro do Anllóns.   IES Eduardo Pondal. APK For Android Smartphones

Aves do esteiro do Anllóns. IES Eduardo Pondal. APK For Android Smartphones

Description of Aves do esteiro do Anllóns. IES Eduardo Pondal.

O IES Eduardo Pondal está situado na desembocadura do río Anllóns que conforma neste punto un esteiro de gran importancia socio-económica para a comarca de Bergantiños. Os humedais son ecosistemas variados e complexos que están en seria regresión como consecuencia das actividades humanas. Estes problemas de conservación afectan en especial ás aves migratorias, un grupo de animais que viaxa miles de quilómetros de mancha húmida a mancha húmida. Debido á redución dos humedais, os poucos espazos húmidos con boas condicións de conservación son imprescindibles como lugar de invernada, cría ou paso para moitas aves migratorias. O esteiro do Anllón é un exemplo deste tipo de espazos. Trátase dun humedal cun estado de conservación aceptable que permite observar unha gran diversidade de aves segundo a época do ano.
Dende o IES Eduardo Pondal queremos poñer o noso gran de area para mellorar a conservación deste espazo dando a coñecer algunhas das aves máis importantes deste.
A aplicación realizouse ao longo do curso académico 2016-17 no marco do programa Naturézate (Plan Proxecta) promovido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os autores das observacións e imaxes precisas para realizar a presente obra son alumnos de 3º ESO e 2º Bacharelato baixo a dirección dos profesores Nacho Méndez Baamonde e Isabel Segura Espinosa.
The IES Eduardo Pondal is located at the mouth of the river which forms Anllóns this point a large estuary of socio-economic importance to the region of Bergantiños. Wetlands are varied and complex ecosystems that are in serious regression as a result of human activities. These conservation issues particularly affect migratory birds, a group of animals that travel thousands of kilometers stain wet wet stain. Due to the reduction of wetlands, the few humid spaces with good storage conditions are essential as a wintering, breeding or passage for many migratory birds. The Anllóns Estuary is an example of such spaces. It is a wetland with a condition that allows acceptable observe a great diversity of birds according to the time of year.
   Since IES Eduardo Pondal we put our bit to improve the conservation of this space presenting some of the most important of this bird.
  The application was made during the 2016-17 academic year under the program NATUREZA (Plan project) promoted by the Department of Culture, Education and University. The authors of the observations and images need to perform this work are students of 3rd and 2nd Bachelor ESO under the direction of teachers and Nacho Mendez Baamonde Isabel Espinosa Segura.

App Information of Aves do esteiro do Anllóns. IES Eduardo Pondal.

App Name Aves do esteiro do Anllóns. IES Eduardo Pondal.
Package Name appinventor.ai_bacharelato2010.avesIESEduardoPondal
Version 1.0
Rating ( 2 )
Size
Requirement 1.6 and up
Updated 2017-06-18
Installs 50+
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Animais fondos Galicia APK For Android Smartphones

Animais fondos Galicia 1.0

Version 1.0

Developer Isacienciasponteceso

Uploaded September 29, 2018 13:34

Filesize 11.7 MB

Exemplomediomariñoparaprofes APK For Android Smartphones

Exemplomediomariñoparaprofes 1.0

Version 1.0

Developer Isacienciasponteceso

Uploaded September 28, 2018 15:46

Filesize

Océano,última fronteira APK For Android Smartphones

Océano,última fronteira 1.0

Version 1.0

Developer Isacienciasponteceso

Uploaded September 28, 2018 08:07

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *