เสริมพลังมือ. APK For Android Smartphones

เสริมพลังมือ. APK For Android Smartphones

Description of เสริมพลังมือ.

เป็นโปรแกรมฟื้นฟูที่ใช้เป็นสื่อกลางสำหรับฟื้นฟูมือของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้
1. ผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือหดเกร็ง
2. ผู้ป่วยกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง
3. ผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือที่สามารถเคลื่อนไหวได้
โดยให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเลือกโปรแกรมตามลักษณะ พยาธิสภาพของแต่ละบุคคล
The rehabilitation program is used as a medium for the rehabilitation of stroke patients are divided into three programs.
1. Patient muscle cell contraction.
2. Patients with muscle weakness in the hand.
3. The patient can move the hand muscles.
The patient or caregiver choices based programs. The clinical condition of the individual

App Information of เสริมพลังมือ.

App Name เสริมพลังมือ.
Package Name appinventor.ai_bassasong.paokob_copy3
Version 1.1
Rating ( 4 )
Size
Requirement 1.6 and up
Updated 2016-12-08
Installs 10+
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *