เรียนรู้ระบบเครือข่ายง่ายๆ APK For Android Smartphones

เรียนรู้ระบบเครือข่ายง่ายๆ APK For Android Smartphones

Description of เรียนรู้ระบบเครือข่ายง่ายๆ

เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย แนะนำให้รู้จัก เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่แตกต่างกัน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่สนใจ
Learn about devices on the network. let me introduce you To understand the operation of devices in the network are different. Can be used in teaching. And learn more about those who are interested.

App Information of เรียนรู้ระบบเครือข่ายง่ายๆ

App Name เรียนรู้ระบบเครือข่ายง่ายๆ
Package Name appinventor.ai_kung_pirest.Network_Device_Lesson
Version 1.0
Rating
Size
Requirement 1.6 and up
Updated 2017-08-19
Installs 5+
Category Apps, Education

Tags: ,

เรียนคอมง่ายๆ กับครูเต้ ชุด ฮาร์ดแวร์ APK For Android Smartphones

เรียนคอมง่ายๆ กับครูเต้ ชุด ฮาร์ดแวร์ 1.1

Version 1.1

Developer มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Uploaded October 02, 2018 00:56

Filesize

กูรูเท่าทันสื่อ APK For Android Smartphones

กูรูเท่าทันสื่อ 1.0

Version 1.0

Developer มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Uploaded September 30, 2018 17:52

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *