วัดโพธิ์ชัยFM97.75MHz APK For Android Smartphones

วัดโพธิ์ชัยFM97.75MHz APK For Android Smartphones

Description of วัดโพธิ์ชัยFM97.75MHz

วัดโพธิ์ชัยFM97.75MHz

วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
พระราชรัตนาลงกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๑๑๒๘
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)
โทรศัพท์ ๐-๙ู๖๕๔-๒๙๖๕-๓
พระครูอนุกลูศิลาเขต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)
โทรศัพท์ ๐-๘๙๕๗-๑๔๙๗-๓
นายไพรัตน์ ภาสอน กรรมการที่ปรึกษาวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
โทร ๐-๘๑๙๗-๕๑๐๘-๔
วิทยุโพธิ์ชัยใต้ร่มพุทธธรรม
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดหนองคาย
FM ๙๗.๗๕ MHz
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๖-๑๑๒๓,๐-๔๒๔๑-๓๗๒๓ โทรสาร ๐-๔๒๔๖-๑๑๒๔
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Wat Pho Chai FM97.75MHz

Wat Pho Chai (Royal Monastery) Prachak Road Tumbol Naimueang Amphoe Mueang, Nong Khai 43000
Rattana Assistant Abbot Wat Pho Chai (Royal Monastery)
Phone 0-4241-1128
Phra Kratup Assistant Abbot Wat Pho Chai (Royal Monastery)
Phone 0-9654-2965-3
พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ พระ Assistant Abbot Wat Pho Chai (Royal Monastery)
Tel: 0-8957-1497-3
Mr.Pirat Paholyai, Ph.D. (Monastery)
Call 0-8197-5108-4.
Radio Pho Chai under Buddhist umbrella
National Buddhist Radio Station Nong Khai
FM 97.75 MHz
Phone 0-4246-1123-0-4241-3723 Fax 0-4246-1124
[email protected]
[email protected]
[email protected]

App Information of วัดโพธิ์ชัยFM97.75MHz

App Name วัดโพธิ์ชัยFM97.75MHz
Package Name appinventor.ai_fanfm899.appfee
Version 1.0
Rating ( 6 )
Size 2.2 MB
Requirement Android 1.6+
Updated 2017-03-05
Installs 100+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *