คู่มือใช้บริการห้องปฏิบัติการ APK For Android Smartphones

คู่มือใช้บริการห้องปฏิบัติการ APK For Android Smartphones

Description of คู่มือใช้บริการห้องปฏิบัติการ

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดทำคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการในการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยวิธีปฏิบัติในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง หลักเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ รายการตรวจวิเคราะห์ที่ตรวจวิเคราะห์ภายในโรงพยาบาล รายการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งตรวจต่อภายนอก ระยะเวลารอคอย และค่าวิกฤต เป็นต้น คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการ
Medical Laboratory Hospital Phayakkhaphum Phisai Prepared a manual transmission laboratory. It is intended to be a practical guide for use in clinical analysis laboratory, a medical laboratory. This content includes the practice of collecting specimens was required. Criteria for refusal specimens List diagnostics testing within the hospital. Analysis of the samples on the outside. The waiting period and the Crisis Staff, etc. It is hoped that the manual transmission version of this laboratory would be beneficial for the consumer.
คู่มือใช้บริการห้องปฏิบัติการ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการในการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยวิธีปฏิบัติในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง หลักเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ รายการตรวจวิเคราะห์ที่ตรวจวิเคราะห์ภายในโรงพยาบาล รายการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งตรวจต่อภายนอก ระยะเวลารอคอย และค่าวิกฤต เป็นต้น

App Information of คู่มือใช้บริการห้องปฏิบัติการ

App Name คู่มือใช้บริการห้องปฏิบัติการ
Package Name appinventor.ai_kizzanova1983.LABmanual
Version 1.0
Rating ( 1 )
Size 7.5 MB
Requirement Android 1.6+
Updated 2017-05-09
Installs 10+
Category Apps, Medical
Developer

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *