Χαιρετισμοί της Θεοτόκου APK For Android Smartphones

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου APK For Android Smartphones

Description of Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου – Ακάθιστος Ύμνος – Akathist Hymn
Σε αρχαία Ελληνικά , σε νεοελληνικά, Αγγλικά

*Σε περίπτωση που κόβονται τα γράμματα πρέπει να ρυθμιστεί η γραμματοσειρά από το κινητό ή το tablet στο μικρό μέγεθος.
Salutations to the Theotokos – Akathist Hymn – Akathist Hymn
In ancient Greek, in Modern Greek, English

* If you cut the letters should be set the font from your phone or tablet in a small size.
Διορθώθηκε το πρόβλημα με τον ήχο όταν σβήνει η οθόνη.

App Information of Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

App Name Χαιρετισμοί της Θεοτόκου
Package Name appinventor.ai_k_skamagas.XAIPETICMOI
Version 3.0
Rating ( 384 )
Size 49.9 MB
Requirement
Updated 2014-11-18
Installs 10,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *