ΚeratiatikApp APK For Android Smartphones

ΚeratiatikApp APK For Android Smartphones

Description of ΚeratiatikApp

Η εφαρμογή keratiatikApp υπολογίζει το ποσοστό και το ποσό σε ευρώ του rebate και του clawback, που υποβάλλονται οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης υπολογίζει και την παρακράτηση φόρου και σας δείχνει το τελικό ποσό που θα εισπράξετε. Υπάρχει και λίστα με χρήσιμα τηλέφωνα του ΕΟΠΥΥ.
Application keratiatikApp calculates the percentage and the rebate amount in euro and the clawback, submitted the contracted physiotherapists with EOPYY. It also calculates and withholding and shows you the final amount to be paid. There is also a list of useful telephone EOPYY.
Έκδοση: 2.3
-Προσθήκη clawback Μαρτίου 2017
-Προσθήκη νέων ποσοστών rebate

App Information of ΚeratiatikApp

App Name ΚeratiatikApp
Package Name appinventor.ai_DimitrisBj.rebate_calculator
Version 2.3
Rating ( 22 )
Size
Requirement 1.6 and up
Updated 2017-08-09
Installs 100+
Category Apps, Tools

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *